นกกรงหัวจุกสายโอวัลติน

พ่อแม่พันธ์ สายโอวัลติน ของ"ศุภกิจทัศวรรณฟาร์ม STF" ต้นสายมาจาก แฟนซี by มดแดง รังสิตคลอง ๒ จังหวัดปทุมธานี

 

ลูกนกโอวัลตินครอกที่ ๕ เพศผู้ ติดจองโดยคุณ Therm Sirm Sam จากประเทศมาเลยเชีย รอเช็คเพศรอจัดส่ง

ลูกนกโอวัลติน ครอกที่ ๖ เพศผู้ ติดจองโดยคุณ บุญส่ง เปลี่ยนศรี จากจังหวัดกระบี่ รอเช็คเพศและรอจัดส่ง