นกครู "ศุภกิจทัศวรรณฟาร์ม STF"

นกครู ตัวหลักประจำ "ศุภกิจทัศวรรณฟาร์ม STF" ชื่อ เจ้าทอง