ชุดเวียดนามสระแก้ว

ลูกนกครอกนี้ จัดส่งให้น้อง ชอ โชคไง จะใครละ ลำดับคิวที่ ๑๖ จากจังหวัดส่งในวันที่ ๑๖-๐๒-๒๕๖๐  ตัวขาปรกติแล็บขาว หนึ่งเล็บ อีกตัวขาหักขาดเนื่องจากห่วงขาติดกับที่เสียบกล้วย ลูกค้ารับไปดูแลแทนทาง"ศุภกิจทัศวรรณฟาร์ม STF" ทั้งสองตัวครับ ยินดีและขอบคุณครับ