ลูกนกโอวัลตินปี ๒๕๖๐

ลูกนกโอวัลติน ครอกที่ ๖ เพศผู้ติดจอง ๑ ตัว โดยคุณ บุญส่ง เปลี่ยนศรี จากจังหวัดกระบี่ รอเช็คเพศ และรอจัดส่ง เพศเมียสถานะยังไม่ติดจอง

ลูกนกเพศผู้ โอวัลติน ครอกที่ ๕ ติดจอง ๑ ตัว  โดยคุณ Therm Sirm Sam จากประเทศมาเลเชีย รอเช็คเพศ และรอจัดส่ง เพศเมียสถานะยังไม่ติดจอง