นกลูกผสม สามสายเลือด

พ่อแม่พันธ์นก ลูกผสมสามสายเลือดเชื้อด่าง

ลูกนกผสม สามสายเลือดเชื้อด่าง ครอกที่ ๓ / ๒๕๖๐ ฝ่ายแม่คือลูกผสมสามสายเลือด ประกอบด้วย ๑.นกกรงหัวจุก ๒.นกกรงหน้านวล ๓.นกกรงหัวเขมา ฝ่ายพ่อเป็นลูกนกที่เกิดจาก พ่อนกอุตรดิตถ์ด่างป่า ผสม แม่สระแก้วด่างป่า